Handelsbetingelser Løverne → Webdesign, SEO, grafik, markedsføring
 

Handelsbetingelser Løverne ApS

De følgende betingelser gælder for salg, levering, driftsaftaler og abonnementer mellem kunden (herefter betegnet køber) og Løverne ApS (herefter betegnet Løverne). Ændringer til handelsbetingelserne og specielle vilkår er kun gældende ved en udtrykkelig skriftlig aftale, som skal finde sted på tilbuddet og den endelige faktura. En underskrift på det endelige tilbud fra begge parter er i tilfælde af ændrede vilkår ligeledes påkrævet for at værende anset som gyldige. De ændrede vilkår vedlægges som bilag.


Tilbud

Alle tilbud fra Løverne er uforpligtende og gyldige i 14 dage fra udstedsdatoen, med mindre andet er oplyst. Herefter skal et nyt tilbud udarbejdes og sendes for at kunne bruges. Tilbuddet er betinget af, at opgaven kan bearbejdes som forudsat i tilbuddet og at købers tilsendte materiale stemmer overens med aftalerne deri. Forholdene for opgaven samt en opgavebeskrivelse vil finde sted i tilbuddet. Opgavens omfang bygger udelukkende på de punkter, der nævnes i tilbuddet. Eventuelle ændringer til opgavebeskrivelsen eller tilføjelser fra kundens side af vil blive aftalt og faktureret særskilt mellem begge parter.


Aftale

En aftale er bindende, når køber sender en skriftlig bekræftelse til Løverne. Herefter kan aftalen ikke trækkes tilbage, og køber står til regnskab for den fulde betaling til Løverne. Bekræftelsen af tilbuddet skal sendes via kontaktformularen på Løvernes hjemmeside, www.løverne.dk, eller på mail til kontakt@loverne.dk. Alt arbejde skal forudbetales med mindre andet specificeres på tilbuddet. Løverne starter først projektet, når betalingen er modtaget på vores konto. Et billede af overførslen eller lignende tiltag kan ikke godkendes. Køber kan kun afbestille opgaven, hvis Løverne med klarhed ikke overholder de indgåede aftaler om leveringstid og pris.


Betaling & Priser

Betalingsvilkårene vil være tilgængelige på det udsendte tilbud. Hvis ikke andet er nævnt, så forudbetales alle ordre inden projektets start. Betaling finder sted via bankoverførsel til Løvernes bankkonto, og eventuelle gebyrer og omkostninger i forbindelse hermed tilhører køber. Alle de oplyste priser er i danske kroner, eksklusiv 25% moms og forbeholdes eventuelle prisændringer og trykfejl. Løverne er berettiget til, at kræve yderligere betaling ved tilkøb af ydelser, ikke aftalte rettelser, fejl og mangler fra købers side, ikke overholdte deadlines og andre afvigelser fra tilbudsaftalen. Ved for sen eller manglende betaling pålægges køber eventuelle inkassoomkostninger, et månedligt rykkergebyr af 100 kr. samt renter på 0,70%.


Underleverandører

Løverne forbeholder sig retten til at lade arbejdet udføres af en underleverandør og/eller freelancer. Opgaveformuleringen og aftalen fra tilbuddet er stadigvæk bindende og står til grund for det arbejde, der måtte udføres.


Levering

Leveringstidspunktet finder sted som skriftligt aftalt indbyrdes. Løverne forbeholder sig retten til at udsætte leveringen af en opgave. Køber er ikke berettiget til erstatning ved førnævnte forsinkelser, hvis de betragtes som værende rimelige eller skyldes forhold, som ligger uden for Løvernes indflydelse. Eksempelvis såkaldte force-majeure kan stå til grund for dette. Løverne må kun forlænge leveringstiden inden for en fastsat realistisk tidsramme. Hvis der ikke er aftalt et leveringstidspunkt, så vil opgaven løses og afleveres hurtigst muligt. Leveringen er fuldført, når køber har modtaget opgaven eller har fået udleveret adgang til den online.


Ophavsret

Ophavsretten og ejerskabet af alt materiale (dette gælder også i forbindelse med udvikling af tekster, grafik, hjemmesider m.m.) må ikke videregives til eventuelle tredjeparter og tilhører alene Løverne. Hvis materialet ønskes videregivet skal Løverne stille en særlig skriftlig godkendelse til rådighed eller gøre opmærksom på dette i den oprindeligt indgåede tilbudsaftale. Løverne har ligeledes rettigheden til at bruge arbejdet for virksomheden som reference på deres hjemmeside på ubestemt tid.


Fejl, mangler og rettelser

Løverne står ikke til ansvar for eventuelle fejl og mangler hvis ikke køber skriftligt gør opmærksom på dette inden endt levering. Rettelser til opgaven fra købers side skal stemme overens med den indgåede skriftlige aftale, som finder sted på tilbuddet. I forlængelse heraf gøres der opmærksom på, at køber ikke er berettiget til hverken prisafslag eller at nægte modtagelse af den bestilte opgave. Forstående er forbeholdt, at Løverne overholder de aftalte og gældende betingelser fra det skriftlige tilbud. Køber skal gøre opmærksom på eventuelle reklamationer senest 7 dage efter leveringstidspunktet. Køber hæfter selv for fejl og mangler i fremsendte filer og materiale.


Ansvar

Køber har efter leveret arbejde 7 dage til at undersøge det leverede arbejde. Hvis opgavebeskrivelsen ikke er mødt eller det endelige resultat afviger fra aftalen i tilbuddet, så kan køber ligeledes klage inden for de 7 dage efter endt levering. I tilfælde af eventuelle mangler, så skal køber skriftligt gøre Løverne opmærksom på dette inden for tidsfristen. Det er købers ansvar at specificere mangler og fejl. Løverne hæfter på ingen måde og står ikke til ansvar for skader og fejl på produktet fra købers side. Løverne forbeholder sig retten til at anvende materiale og elementer fra tredjeparter. Løverne hæfter ikke for skader samt helt eller delvist tab af arbejde, som finder sted efter, at opgaven er afsluttet og afleveret til køber. Hvis arbejdet finder sted på købers ejendom (fx. købers webhotel), så er det købers fulde ansvar at beskytte arbejdet for helt eller delvist tab i forbindelse med servernedbrud, fejl, hackerangreb og lignende.


Tvist

Skulle der opstå eventuelle uenigheder omkring Løvernes arbejde (tvist omkring fortolking, vilkår, opfyldelse m.m.), så kan dette udelukkende indbringes for retten i Kolding, hvor det vil blive vurderet efter dansk lovgivning. Alle tvister skal forinden det indbringes til retten forsøges løst mellem Løverne og køber.


Sidst opdateret 31/05/2019
 
Kontakt Løverne

Gratis adgang til de første 100: Månedlige marketing tips med Løverne

Professionel rådgivning til at optimere din digitale markedsføring: Gode fif, når din hjemmeside er blevet langsom eller konverterer dårligt. Hjælp til at forstå annoncering på de sociale medier. Vejledning til at sikre en god placering på Google. Alt dette og meget mere - og helt gratis, hvis du er hurtig.

Mange tak for din tilmelding. Du får snart en mail fra os. Først når du bekræfter din tilmelding i denne mail, er din plads garanteret.